PÅGÅENDE PROJEKT

PROJEKT 103 KONTORS-FASTIGHET

Vi har fått i uppdrag att utfärda arbete på denna nya kontorsfastighet åt Kraftstadens Fastigheter AB i Trollhättan. Ordervärdet uppgår till omkring 195 miljoner kronor.
Projekt 103, som är arbetsnamnet på fastigheten, kommer att bestå av 7 våningar där våning 2–7 utgörs av kontorsverksamhet och bottenplan fylls med butik och restaurang. Byggnaden kommer att uppföras enligt certifiering Miljöbyggnad Silver där det bland annat kommer installeras solpaneler på taket.

Laholms gård

Nu på måndag den 15 april 2019 drar vi igång ett projekt i Laholm, vi ska hjälpa Consto Konsern att gipsa ett av tre plan. Vi ser verkligen fram emot detta.

Arkaden

Vi tackar Dynacon Construction AB, för förtroendet att få bygga 60 lägenheter åt dom, detta projekt börjar vecka 20