Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, Malmö
Gjutformen, etapp 2 Limhamn Malmö Skåne
Huskroppar: 1
Bruttoyta: 21000
Lägenheter: 164
Våningar: 7
Vån.under jord: 1
Byggstart: september 2018
 

Nybyggnation av 164 lägenheter på gjutformen för Wästbygg i Limhamn.