loading...

Om oss

Byggenheten Väst AB är beläget i Falkenberg och vi tar oss an projekt i södra Sverige.
Företaget startade 2017 och växer i en takt som passar både våra kunder och oss.
Tillsammans är vi 40 medarbetare och vi har hängavtal med byggnads. Alla våra medarbetare innehar ID06 kort. 


Vi har stor yrkesstolthet och skulle inte leverera något annat än bästa tänkbara resultat. Anlitar ni oss för ert uppdrag så får ni fina, hållbara resultat som kommer att stå pall under många år framöver. Vi har mycket stort kvalitetsfokus i allt vi gör och arbetar enbart med långsiktiga kundlösningar.

Som gipsmontör är det viktigt att arbeta under säkra förhållanden, dels för att vi själva ska kunna röra oss tryggt på våra arbetsplatser och dels för att minimera risker för andra människor som rör sig i närheten. Vi tar arbetsmiljö och säkerhetsfrågor på stort allvar och använder alltid de metoder och hjälpmedel som behövs för att skapa en trygg arbetsmiljö där vi befinner oss. Vi är en seriös gipsmontör med allas bästa i åtanke.

Är ni behov av vår service? Tveka inte att höra av er!
Kontakta oss!

Tel: 0346-88 85 45  e-post: info@byggenheten.se