På de centrala delarna av Innovatum har kontorsfastigheten att uppförts och är 7 våningar hög med en yta på 10 400 kvm. Plan 2-7 inrymmer kontor och nedre plan är ämnat för butik och restaurang.
Den nya kontorsfastigheten som går under arbetsnamnet Projekt 103 är en del av arbetet med utvecklingen av området Innovatum.

Byggstart var september 2018 och är klart för inflyttning under år 2020.
Totalentreprenören som fått i uppdrag av Kraftstaden att bygga denna kontorsbyggnad är Serneke.

Projektnamn:Projekt 103
Projektledare:Andreas Danielsson
Förvaltare:Joakim Forsberg
Hyresgäst/Brukare:Delvis ej offentligt ännu
Byggtid:höst 2018 > vår 2020