REFERENSER

Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg

Nybyggnad av bostäder, skola, hotell, restaurang m.m. Icon, Växjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö etapp 1, Pelarsalen, Välludden

Nybyggnad av flerbostadshus i Träslöv, Varberg Mandarinen 2

Nybyggnad av handelsområde vid Tånga, Falkenbergs handelsplats, Tångarondellen

Nybyggnad av lokaler för vuxenpsykiatrin i Växjö, Sigfridsområdet

Nybyggnad av  22 lägenheter och kontor i Ullared
Nybyggnad av 56 lägenheter  i Kalmar

Nybyggnad av kontorsfastighet, Trollhättan

Nybyggnad av 60 lägenheter i Växjö

Nybyggnad av 77 lägenheter i Göteborg

Nybyggnad av 164 lägenheter i Malmö

Nybyggnad av 43 lägenheter i 3 st.   
3-våningshus i Vattenparken Staffanstorp