NYBYGGNAD AV STADSDELSHUS PÅ HISINGEN, GÖTEBORG
SELMA LAGERLÖFS TORG STADSDELSHUS, KVARTER A

Selma stad är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Inom projektet har stadsdelshuset identifierats som områdets mest publika byggnad. De blandade verksamheterna med kontor, bibliotek och annan kulturverksamhet tillsammans ska bilda en kreativ miljö med möjligheter                 för inspirerande samarbeten mellan medborgare, kulturverksamhet och stadsdelsförvaltning.

PROJEKTDATA

Byggstartapril 2018
Byggkostnad100 Mkr
F-btknSelma Lagerlöfs Torg
Byggmånader11
Entr.formSamverkansentreprenad

BESTÄLLARE OCH ANLITADE FÖRETAG

Förvaltnings AB Göteborgslokaler
Byggherre
White Arkitekter AB
Arkitekt
Projektpunkten AB
Projektledare
Härlanda Byggteknik AB
Konstruktör
ELK i Göteborg AB
El Kons, Tele Kons                                              
Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB
Vent Kons, VS Kons
Akustikforum Af AB
Akustik Kons
Vestia Construction Group AB
Byggnads Entr, General Entr
Hellström Rosén VVS AB
VS Entr
Göteborg Mark & Betong Entreprenad AB
Mark Entr, Gräv-/Schakt Entr, Pålnings Entr
NILLOC AB
Undertaks Entr
Vinga Hiss AB
Hiss Entr
Ivar Celander AB
Målnings Entr
Golvet Göteborg AB
Golv Entr
AB Strängbetong
Stom Entr
KTC Control AB
Styr-/Regler Entr
Peter Båths Kakel AB
Plattsättnings Entr
FAST Engineering Göteborg AB
Brand Kons
Power Heat Sprinkler West AB
Sprinkler Entr