Byggherre: Värendshem
Arkitekt: Arkitektbolaget
 

Området med de tre flerbostadshusen består av sammanhållna volymer med markerad sockelvåning mot gatan. Den indragna sockelvåningen med entréer markerar tydligt de intima, halvoffentliga rummen mot gatan och ger samtidigt en glimt ut mot sjön. Byggnadernas fasader av obehandlad lärkträpanel skapar en brygga mellan den inre bebyggelsen i området och naturen på sjö-sidan.