BYGGFAKTA
Projekttyp: Flerbostadshus
Beställare: FABO
Entreprenadform: Partnering / Samverkan
Yta: 2 365 kvm
Projekttid: Augusti 2018 - maj 2020
Information: MVB Astor Bygg

Nybyggnad av 22 lägenheter och kontor i Ullared

FABO (Falkenbergs Bostad AB) har gett MVB i uppdrag att uppföra ett nytt flerbostadshus i Ullared.
Entreprenaden omfattar nybyggnation av flerbostadshus i 7 plan med invändigt trapphus och hiss. De första två våningsplanen kommer att rymma kontor och lokaler för socialförvaltningen samt två st lägenheter. På resterande våningsplan byggs 20 lägenheter varav 6 st trygghetsboende. I projektet ingår även mark- och finplaneringsarbeten samt en parkering vid grannfastigheten.
Arbetet påbörjades i augusti 2018 och färdigt hus ska vara inflyttningsklart våren 2020.